Статут громади

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Ватутінської міської ради

25.11.2021  № 18-3/VІІІ

в редакції рішення Ватутінської міської

ради від 24.11.2022 № 32- 6 /VIII

 

С Т А Т У Т

Ватутінської міської територіальної громади

 

ЗМІСТ

 

Преамбула

 

Ми, депутати Ватутінської міської ради VІІІ скликання, діючи від імені та в інтересах Ватутінської міської територіальної громади, об’єднані єдиною долею, та розуміючи свою відповідальність за долю громади перед сьогоденням та майбутнім, реалізуючи право кожної людини на гідні та рівні умови життя, безпечне довкілля, вільний розвиток особистості, поважаючи місцеві народні традиції, бажаючи зберегти і далі розвивати духовний, культурний, освітній, медичний, промисловий та сільськогосподарський потенціал громади, докладемо всі зусилля для процвітання та її розвитку. Керуючись Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими актами України, ми приймаємо  Статут Ватутінської міської територіальної громади ( далі - Статут).

 

РОЗДІЛ І. Загальні положення

 

Стаття 1.Загальна характеристика Ватутінської  міської

територіальної громади

 

1.Ватутінська міська територіальна громада (далі – Територіальна громада) утворена шляхом об’єднання територіальних громад міста Ватутіне та сіл Стецівки, Юрківки та Чичиркозівки, на підставі Розпоряджень Кабінету Міністрів України:

 • від 06 травня 2020 р.№ 541-р "Про затвердження перспективного плану формування територій громад Черкаської області"  сформовано майбутню Територіальну громаду;
 • від 12 червня 2020р.№ 728-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Черкаської області" визначено адміністративні центри та затверджено території територіальних громад ;
 • від 12 серпня 2020 р. № 996-р "Про внесення змін до додатку розпорядження КМУ від 12.06.2020 № 728-р.

2. Адміністративним центром Територіальної громади є місто Ватутіне, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування.

3. Жителям всіх населених пунктів громади мають бути забезпечені максимально зручні та рівні умови для відвідування адміністративного центру громади. Територіальна громада має єдиний представницький орган – Ватутінську міську раду (далі – Рада).

4. Перші вибори депутатів Ради відбулися 25 жовтня 2020 року

5.Територіальна громада та її Рада можуть вступати в асоціації, інші добровільні об’єднання територіальних громад, органів місцевого самоврядування.

 

Стаття 1.1. Місцеві свята

 

Пам’ятними датами та святковими днями громади, її окремих населених пунктів є:

Остання неділя травня –День міста Ватутіне;

Остання неділя червня – день села Чичиркозівка;

Перша субота серпня - день села Стецівка;

Остання неділя серпня – день Територіальної громади;

Третя неділя вересня – день села Скаливатка;

14 жовтня – день села Юрківка

(рішення Ватутінської міської ради від 29.04.2021 № 8-14/VIII "Про встановлення святкування днів населених пунктів Ватутінської міської територіальної громади").

 

Стаття 1.2. Символіка територіальної громади

 

1. Офіційною символікою Територіальної громади є її прапор, герб, положення, опис та порядок використання яких затверджується окремим рішенням Ватутінської міської Ради  (додаток 1 до Статуту Територіальної громади).

2. На будівлях, де розміщена Рада, інших органах Територіальної громади вивішується Державний Прапор України та Прапор Громади.

3. Окремі населені пункти громади не можуть мати власної офіційної символіки.

4. Міська рада та її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням

 

Стаття 1.3. Почесні відзнаки територіальної громади

 

1. Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед Територіальною громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, освітній, спортивний, культурний розвиток, за рішенням ради може бути присвоєно почесне звання "Почесний громадянин Ватутінської міської територіальної громади". Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням "Почесний громадянин Ватутінської міської територіальної громади", визначаються Положенням, яке затверджується рішенням Ради.

2. Члени Територіальної громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, освітній, медичній, господарській та інших видах діяльності, можуть бути нагороджені відзнаками:

- Подякою міського голови ;

- Почесною грамотою Ватутінської міської ради;

- Почесною грамотою  виконавчого комітету

3. Розгляд питання про присвоєння почесного звання  "Почесний громадянин Ватутінської міської територіальної громади" чи про відзначення  Почесною грамотою Ватутінської міської ради ініціюються виконавчим комітетом Ради, постійними комісіями Ватутінської міської ради, старостами  та іншими суб`єктами громадянського суспільства, визначеними у Положеннях, що додаються (додаток 2 до Статуту Територіальної громади)

4. Особам, яким присвоєно звання "Почесний громадянин Ватутінської міської  територіальної громади", вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак, зразки яких затверджуються Радою.

 

Стаття 2. Межі території громади та її географічне положення

 

1. Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Звенигородського району Черкаської області.

Загальна площа Ватутінської міської територіальної громади становить 10756,1 га., в тому числі:

 • Ватутіне, Скаливатка - 1101,4 га;
 • Стецівка – 3636.10 га;
 • Юрківка – 4020,10 га;
 • Чичиркозівка – 1998,5 га.

 Центром громади є місто Ватутіне.

Ватутіне розташоване за  120 кілометрів від обласного центру – міста Черкаси. Відстань до столиці м.Київ – 220 км.

Територія громади розташована на обох берегах тихоплинної річки Шполка в центральній частині Черкаської області. Із заходу на схід територію міста перетинає магістральна колія Одеської залізниці, на якій розташована станція Багачеве. Основна частина забудови міської територіальної громади зосереджена південніше залізниці.

Рельєф території рівнинний, в північній та південній частинах перетинаються балками, що западають в долину річки Шполка, лівої притоки річки Гнилого Тікича.

Клімат – атлантично-континентальний, що характеризуються теплим літом та м’якою, з частими відлигами зимою.

Село Стецівка розташоване на обох берегах річки Шполки за 18 км на південний схід від районного центру – міста Звенигородки та за 15 км від залізничної станції Багачеве. На околицях Стецівки виявлено поселення трипільської культури та могильник черняхівської культури. Назва села походить від імені перш оселенця Стеця. Одна з місцевостей поблизу називається Стеців Яр, є Стецева криниця. У селі знаходилась волость – історична адміністративно-територіальна одиниця Звенигородського повіту Київської губернії.

Село Юрківка розташоване вздовж річки Шполка. Від районного центру – міста Звенигородки – село віддалене на 12 м та за 2 км від залізничної станції Багачеве (м.Ватутіне). Назва походить від імені козака Юрка, який збудував хутір у східній частині села. На околиці села виявлено залишки поселення трипільської культури.

Село Чичиркозівка розташоване за 14 км на схід від районного центру – міста Звенигородки та за 7 км від залізничної станції Багачеве. На околиці села виявлено курганський могильник ранньоскіфських часів та залишки поселення трипільської культури. За однією із версій назва села походить від назви річки Чигир, яка протікає через село, та першого поселенця із прізвищем Коза.

 

Стаття 3. Правова основа Статуту

 

1.Статут затверджується рішенням Ради. Він підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту його державної  реєстрації в органах юстиції.

2. Проект Статуту підлягає громадському обговоренню, шляхом розміщення його на сайті Ватутінської міської ради.

3. Статут діє в просторових межах територіальної громади.

4. Статут Територіальної громади є основним нормативно-правовим актом громади. Він  визначає систему місцевого самоврядування Територіальної громади, форми та порядок діяльності цієї громади, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів населених пунктів, які входять до складу міської  територіальної громади.

5.Статут є обов’язковим для виконання всіма органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади (державними органами) та/або їхніми територіальними підрозділами, іншими юридичними особами та громадськими формуваннями, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території громади, їх посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають чи перебувають на відповідній території.

Інші акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування Територіальної громади повинні прийматися з урахуванням положень Статуту та відповідати йому.

6. Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування Територіальної громади, за винятком рішень, прийнятих за результатами місцевого референдуму.

7. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється міською радою від імені та в інтересах Територіальної громади.

8. Рішення міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються 2/3 депутатів від загального числа членів ради .

9. Пропозиції по внесенню змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради, міським головою або ініціативною групою членів Територіальної громади в порядку місцевої ініціативи.

 

Стаття 4. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами

 

1. Взаємовідносини органів та посадових осіб територіальної громади з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного, освітнього, медичного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах Територіальної громади.

2. Органи і посадові особи Територіальної громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб Територіальної громади акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність, не можуть втручатися в роботу органів місцевого самоврядування Територіальної громади.

3. Органи і посадові особи міської територіальної громади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

4. За організацію зв’язків органів і посадових осіб Територіальної громади з органами виконавчої влади відповідає міський голова.

5. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди.

6.Взаємовідносини органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб з інститутами громадянського суспільства здійснюються шляхом:

1) сприяння діяльності будь-яким законно сформованим інститутам громадянського суспільства, їх максимального залучення до участі у вирішенні питань місцевого значення;

2) неупередженій та однаковій підтримці законної діяльності усіх інститутів громадянського суспільства, що зареєстровані чи на інших законних підставах діють у межах Територіальної громади;

3) залучення інститутів громадянського суспільства до процесу підготовки проекту  бюджету міської територіальної громади, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій;

4) забезпечення доступу будь-яких осіб, що на законних підставах перебувають у межах Територіальної громади, до консультацій та правової допомоги (у тому числі безоплатної) з питань діяльності інститутів громадянського суспільства;

5) стимулювання волонтерської діяльності.

7.Порядок взаємовідносин органів місцевого самоврядування Територіальної громади із політичними партіями, органами виконавчої влади та іншими суб’єктами владних повноважень не є предметом регулювання цього Статуту та визначається Конституцією та актами законодавства України.

8. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами здійснюються на принципах добросусідства, партнерства та взаємної вигоди.

9. З метою налагодження взаємовідносин, реалізації спільних проектів між територіальною громадою та іншими територіальними громадами можуть укладатися відповідні договори.

10. Співробітництво територіальних громад здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

11. Територіальна громада може об’єднуватися з іншими територіальними громадами в порядку, визначеному законом.

 

Стаття 4.1. Участь в асоційованих організаціях і міжнародна співпраця

 

1. Органи місцевого самоврядування територіальної громади з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальної громади можуть об’єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання.

2. Асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися владні повноваження органів місцевого самоврядування територіальної громади.

3 Органи місцевого самоврядування в інтересах територіальної громади можуть брати участь у міжмуніципальній, транскордонній та міжнародній співпраці, організовувати співробітництво з міжнародними організаціями у різних сферах суспільного життя.

4. Співпраця територіальної громади з іншими територіальними громадами, асоціаціями органів місцевого самоврядування та їх добровільними об’єднаннями, міжнародними організаціями тощо реалізовується через обмін офіційними делегаціями, проведення спільних заходів, реалізацію спільних проектів, а також іншими, передбаченими актами законодавства України способами.

Стаття 5. Планування розвитку громади

 

1. З метою оптимального використання ресурсів громади, забезпечення сталості її розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересів різних поколінь членів Територіальної громади здійснюється планування розвитку громади.

2. Планування розвитку громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняття Радою таких розроблених з залученням громадськості актів:

1)  Генерального плану розвитку населених пунктів громади

2)  Стратегія розвитку Територіальної громади

3)  План реалізації Стратегії розвитку Територіальної громади

4)  Програма соціально - економічного розвитку Територіальної громади

3. На виконання Генерального плану розвитку населених пунктів громади,  Стратегічного розвитку Територіальної громади, плану соціально-економічного розвитку Територіальної громади Радою приймаються Програми соціально-економічного розвитку громади та інші Програми.

4. Генеральний план розвитку населених пунктів громади – це основний документ містобудівного планування, який визначає довгострокову політику Ради щодо розвитку, планування, забудови та іншого використання території населених пунктів громади з урахуванням як їхніх історичних традицій забудови, збереження та відновлення історичних центрів, так і сучасних потреб розвитку і новітніх тенденцій містобудування.

5. Генеральний план розробляється відповідно до законодавства України про планування та забудову територій з урахуванням положень цього Статуту.

6. Генеральний план затверджується рішенням Ради лише після проходження ним процедури громадського обговорення (громадських слухань) у кожному з населених пунктів громади, у порядку, встановленому законодавством України про планування та забудову територій та рішеннями Ради.

7. Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади передбачає:

1) аналіз соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;

2)  визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної сфери, культурного розвитку;

3)  оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу громади, визначення резервів такого потенціалу;

4) визначення пріоритетних  цілей та напрямів розвитку громади на плановий період та шляхи розв’язання основних соціальних, економічних та культурних проблем Територіальної громади;

5)  постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їхнього виконання у прив’язці до фінансових та інших ресурсів громади.

8.Стратегічний план розвитку передбачає планування соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на період не менше 5 років.

9. Короткострокові програми розвитку громади розробляються на 1 (один) рік, 3 (три) роки та спрямовуються на вирішення завдань, визначених Стратегічним планом.

10. Короткострокові програми розвитку встановлюють пріоритети соціально- економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на плановий період та систему заходів органів і посадових осіб Територіальної громади з їх реалізації з визначенням термінів виконання, виконавців та ресурсів.

11.Визначальною засадою у плануванні соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів є задоволення потреб членів Територіальної громади і здійснюється на засадах сталого розвитку.

 

Стаття 5.1.Найменування та перейменування населених пунктів Територіальної громади, їх ліквідація

 

1. Найменування та перейменування населених пунктів громади, їх ліквідація як поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється відповідно до закону.

2. Найменування та перейменування територіальних об’єктів громади –вулиць, провулків, площ, парків, скверів тощо – здійснюються Радою з врахуванням думки членів Територіальної громади  у порядку встановленому Радою.

3.Перейменування територіальних об’єктів громади здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націонал - соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

4. Присвоєння територіальним об’єктам громади імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України та громади, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей, здійснюється з урахуванням думки жителів населених пунктів громади.

5. При прийнятті рішень Радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами громади.

6. Назви територіальним об’єктам громади даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.

 

РОЗДІЛ ІІ. Система місцевого самоврядування

 

Стаття 6. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування Територіальної громади

 

1. Організація та функціонування системи місцевого самоврядування Територіальної громади здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту.

2. Система місцевого самоврядування територіальної громади включає:

 •  територіальну громаду;
 • раду - представницький орган місцевого самоврядування, що представляє Територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України;
 • міського Голову, який є головною посадовою особою Територіальної громади;
 • виконавчі органи  Ради (виконавчий комітет, управління, відділи, служби тощо);
 • старост сіл;
 • органи самоорганізації населення.

3.Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування територіальної громади здійснюється згідно із законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії Ради, які не можуть суперечити цьому Статуту.

4. Система місцевого самоврядування територіальної громади організується та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

5.У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування Територіальної громади додатково дотримуються таких принципів:

- ефективності (рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень);

- сталості (використання ресурсів Територіальної громади не може шкодити наступним поколінням);

- екологічності (при прийнятті рішення має забезпечуватися його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище);

- системності (кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими рішеннями в просторі та часі);

- відкритості (рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодного рішення, закритого для громадськості), крім випадків передбачених чинним законодавством;

 - громадської участі (підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади мають відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування інтересів територіальної громади, рішення, що стосуються окремих населених пунктів громади – також і інтересів їхніх жителів).

 

Стаття 7. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

 

1. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. Вона може вирішувати на території громади будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до питань місцевого значення, за винятком тих, які, відповідно до принципу субсидіарності, вирішуються органами місцевого самоврядування районного та обласного територіальних рівнів.

2.Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування

безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

3. Членами Територіальної громади є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідно до вимог Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", інших актів законодавства України зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади.

4. Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах громади, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Органи Територіальної громади здійснюють облік осіб, які зареєстровані на території громади.

5. Територіальна громада  набуває і здійснює цивільні, господарські права та обов'язки  через органи місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції, встановленої законом.

6. Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності, володіє, користується та розпоряджається майном комунальної власності.

7. Територіальна громада обирає Раду та Голову громади, а також формує об’єкти комунальної власності.

8. До компетенції Територіальної громади входять:

1) всі питання, вирішення яких, відповідно до законів України, здійснюється на місцевому референдумі;

2) питання, віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади.

9.Перелік питань, віднесених до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади, встановлюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, з врахуванням положень статті 4 "Європейської Хартії місцевого самоврядування", а саме: "Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу" .

 

Стаття 8. Права та обов’язки членів Територіальної громади

 

Стаття 8.1. Права членів Територіальної громади

 

1. Членам Територіальної громади гарантується право участі у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених законом до відання громади та її органів.

2. Права жителів Територіальної громади на участь у вирішені питань місцевого значення, гарантовані Конституцією та законами України, не можуть бути обмежені.

3. Процедури та правила, передбачені цим Статутом та додатками до нього, прийняті виключно з метою встановлення загальних, чітких, недискримінаційних і прозорих механізмів реалізації права участі жителів громади у вирішенні питань місцевого значення, забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у громаді.

4. При вирішенні питань місцевого значення жителі територіальної громади мають право у визначеному законодавством руслі:

1) подавати індивідуальні та колективні звернення органам і посадовим особам місцевого самоврядування, одержувати на них відповіді у встановлені законодавством строки;

2) бути включеними у встановленому порядку до складу консультативно-дорадчих органів при Ватутінській міській раді та її виконавчих органах;

3) одержувати повну і достовірну інформацію про діяльність Ради, міського голови, виконавчих органів Ради та їх посадових осіб ;

4) одержувати копії актів Ради, міського голови, виконавчих органів Ради та їх посадових осіб;

5) брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій;

6) брати участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;

7) бути присутніми на засіданнях Ради, її постійних комісій,  виконавчого комітету в порядку, встановленому цим Статутом, регламентами Ради та її виконавчого комітету;

8) на виступ на пленарному засіданні Ради, засіданні постійної комісії , на засіданні виконавчого комітету в порядку встановленому відповідними Регламентами роботи Ради і її виконавчого комітету;

9) на особистий прийом депутатами Ради, міським головою, іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування;

10) на ознайомлення з проектами актів органів місцевого самоврядування;

11) на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

12) брати участь у реалізації форм участі територіальної громади в місцевому самоврядуванні, визначених цим Статутом, а також іншими рішеннями Ради;

13) подавати електронні петиції. ( Рішення Ватутінської міської ради від 29.04.2021 № 8-16/VІІІ "Про порядок розгляду електронних петицій у Ватутінській міській раді".

5. Права жителів територіальної громади в частині, що не суперечить Конституції та законам України, цьому Статуту, поширюються також на іноземців, осіб без громадянства та інших осіб, які на законних підставах проживають (перебувають) у межах територіальної громади.

6. Рада, її депутати, виконавчі органи та посадові особи забезпечують реалізацію прав та законних інтересів жителів територіальної громади у межах, визначених Конституцією та законами України.

7. Жителям територіальної громади гарантується право на участь у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених до відання територіальної громади та її органів, у порядку і формах, визначених нормативно-правовими актами.

8. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи у своїй діяльності зобов’язані надавати пріоритетне значення служінню інтересам Територіальної громади та забезпеченню усім її жителям реальної можливості реалізувати їх права.

9 Реалізація жителями Територіальної громади своїх прав, свобод та законних інтересів не повинна призводити до порушення прав і свобод інших осіб, а також інтересів Територіальної громади, суспільства чи держави у цілому.

 

Стаття 8.2. Обов`язки  членів Територіальної громади

 

1. Жителі Територіальної громади зобов’язані:

 1. проявляти згідно законодавства України повагу до гідності кожної людини, вірувань, традицій, історії, національної та/або етнічної самобутності осіб та/або груп осіб, сприяти забезпеченню рівності інших прав і свобод осіб та/або груп осіб, які проживають чи на інших законних підставах перебувають у межах Територіальної громади;
 2. утримуватися від будь-яких форм дискримінації;
 3. шанобливо ставитися до традицій, звичаїв територіальної громади, її самобутності, історії та культури;
 4. сприяти сталому розвитку територіальної громади та її населених пунктів;
 5. шанобливо та ощадливо ставитися до майна, землі, природних ресурсів територіальної громади;
 6. поважати символіку територіальної громади і використовувати її тільки за призначенням;
 7. реалізовувати свої права, свободи та законні інтереси з повагою до прав жителів територіальної громади та інших осіб, які на законних підставах проживають (перебувають) у межах Територіальної громади;
 8. неухильно дотримуватися правил благоустрою населених пунктів Територіальної громади.

2. Обов’язки жителів територіальної громади в частині, що не суперечить Конституції та законам України, цьому Статуту, поширюються також на іноземців, осіб без громадянства та інших осіб, які проживають (перебувають) у межах територіальної громади.

 

Стаття 9. Форми безпосередньої участі членів Територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

 

1. Участь членів Територіальної громади у здійснені місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією та законами України та цим Статутом.

2. На території громади створюються необхідні умови для розвитку партисипаторної демократії (демократії участі), активного залучення членів Територіальної громади до участі у плануванні розвитку території , у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їхніх посадових осіб.

3. Органи місцевого самоврядування територіальної громади та їхні посадові особи враховують пропозиції членів територіальної громади щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечення прав членів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення.

4. Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

5. Формами безпосередньої участі членів Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

 1. місцеві вибори;
 2. місцевий референдум;
 3. загальні збори громадян за місцем проживання;
 4. місцеві ініціативи;
 5. громадські слухання;
 6. звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі у форматі електронної петиції;
 7. консультації з громадськістю;
 8. участь у консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування;
 9. участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;

10) інші форми участі, передбачені законодавством.

 

Стаття 10. Місцеві вибори

 

Засади, організація і порядок проведення місцевих виборів визначаються законами України. Повноправні члени Територіальної громади  беруть участь у вільних виборах на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 

Стаття 11. Місцевий референдум

 

1. Місцевий референдум є формою безпосереднього вирішення членами Територіальної громади питань, віднесених Конституцією, законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення.

2. Участь у місцевому референдумі приймають лише повноправні члени Територіальної громади.

3.Види, порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих референдумів визначається законом.

4. Предметом місцевого референдуму може бути питання місцевого значення, віднесене до відання Територіальної громади та її органів.

5. Коло питань, які не можуть бути винесені на місцевий референдум, визначаються законом.

6. Питання, що виносяться на місцевий референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в Територіальній громаді, обмежувати або скасовувати права і свободи членів Територіальної громади або їх окремих категорій.

 

Стаття 12. Загальні збори громадян за місцем проживання

 

1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

2. Порядок ініціювання, організації, проведення загальних зборів громадян за місцем проживання та порядок урахування результатів загальних зборів органами та посадовими особами місцевого самоврядування визначається Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання, що є додатком до цього Статуту (додаток 3 до Статуту Територіальної громади ).

 

Стаття 13. Громадські слухання

 

1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких жителі територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

2. Предметом громадських слухань можуть бути будь-які питання, віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.

3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

4. Громадські слухання є формою участі членів Територіальної громади у виробленні пропозицій щодо прийняття рішень органами місцевого самоврядування Територіальної громади та у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування.

5.  Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

6. Порядок ініціювання, організації, проведення громадських слухань та врахування їх результатів органами та посадовими особами місцевого самоврядування визначається Положенням про громадські слухання в Територіальній громаді, що є додатком до цього Статуту (додаток 4 до Статуту Територіальної громади).

 

Стаття 14. Місцеві ініціативи

 

1. Місцева ініціатива – це форма участі жителів Територіальної громади у вирішенні питань місцевого самоврядування шляхом ініціювання розгляду Радою будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

2. Порядок ініціювання, організації збору підписів та внесення місцевої ініціативи на розгляд Ради визначається Положенням про місцеві ініціативи в Територіальній громаді, що є додатком до цього Статуту (додаток 5 до Статуту Територіальної громади ).

 

Стаття 15. Органи самоорганізації населення

 

 1. Органи самоорганізації населення є елементом системи місцевого самоврядування й однією з форм участі членів Територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом.

За ініціативою жителів Територіальної громади  Рада може надавати дозвіл на створення будинкових, вуличних, квартальних та інших органів самоорганізації населення і у порядку, визначеному законодавством, наділяти їх частиною власної компетенції, майна.

2. Органи самоорганізації населення є представницькими органами, які утворюються членами Територіальної громади, що проживають в її окремих населених пунктах, які не є адміністративним центром громади або на певній території населеного пункту, для вирішення таких основних завдань:

1) створення умов для участі членів Територіальної громади – жителів населеного пункту або відповідної території населеного пункту у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) сприяння участі жителів у реалізації проектів та програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території , інших програм.

        

Стаття 16. Звернення громадян та електронні петиції

 

Порядок звернення громадян України до органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, засновником яких є Рада, їх посадових осіб визначається законом.

 1. Особи, які не є громадянами України і законно перебувають у межах територіальної громади, мають таке саме право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
 2. Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до органів місцевого самоврядування територіальної громади, що здійснюється через офіційний веб-сайт Ради, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, щодо будь-якого питання, котре належить до компетенції Ради та її виконавчих органів

Порядок розгляду електронних петицій, адресованих Ватутінській міській раді, є додатком до цього Статуту (додаток 6 до Статуту Територіальної громади).

 

Стаття 17. Консультації з громадськістю

 

1. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи проводять консультації з громадськістю з питань, що належать до їх компетенції.

2. Порядок проведення консультацій з громадськістю визначається Положенням про консультації з громадськістю в Ватутінській територіальній громаді, що є додатком до цього Статуту (додаток 7 до Статуту Територіальної громади).

3. При Раді та її виконавчих органах можуть утворюватися консультативно-дорадчі органи, метою яких є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, участь у розробленні проектів рішень з важливих питань місцевого значення.

4. Порядок утворення та форми роботи консультативно-дорадчих органів визначаються положеннями, затвердженими відповідним органом місцевого самоврядування, при якому вони створюються.

 

Стаття 18. Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування

 

1. Громадська експертиза діяльності органів місцевого самоврядування (далі -  громадська експертиза) є однією з форм участі членів Територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачає проведення інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності органів місцевого самоврядування, ефективності прийняття і виконання такими органами та посадовими особами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем місцевого значення для їх врахування органами місцевого самоврядування у своїй роботі.

2. Під інститутами громадянського суспільства слід розуміти громадські об’єднання, благодійні організації, органи самоорганізації населення, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

3. Органи місцевого самоврядування сприяють інституту громадянського суспільства у проведенні громадської експертизи.

4. Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначається законом, статутом територіальної громади та Положенням «Про порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування», що є додатком до цього Статуту (додаток 8 до Статуту Територіальної громади ).

 

Стаття 19. Порядок проведення звітування  міського голови, постійних комісій міської ради та депутатів міської ради

 

1. Міський голова, постійні комісії міської ради  та депутати міської ради щороку звітують про свою роботу, виконання завдань, доручень перед міською радою та членами Територіальної громади.

2. Порядок звітування визначається Положенням про звітування міського голови, постійних комісій міської  ради та депутатів міської ради, що є додатком до цього Статуту (додаток 9 до Статуту Територіальної громади).

 

Стаття 20.  Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення

 

1. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, за діяльністю органів самоорганізації населення  здійснюють громадські організації, що діють на території громади чи безпосередньо члени Територіальної громади (далі - суб’єкти громадського контролю).

2. Суб’єкти громадського контролю  (в порядку місцевої  ініціативи) можуть використовувати такі способи контролю:

 •  аналіз інформації, що має знаходитися у відкритому доступі, згідно норм законодавства України та цього Статуту;
 •   надсилання до органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення інформаційних запитів з приводу будь-якої їхньої діяльності;
 •   ініціювання звіту будь-якого представника органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення на загальних зборах (конференції) членів Територіальної громади чи громадських слуханнях;
 •   створення громадських контрольних інспекцій (екологічної, транспортної тощо);
 •   ініціювання та проведення громадських слухань;
 •   здійснення інших незаборонених законом контрольних заходів.

Стаття 21. Інші форми участі у здійсненні місцевого самоврядування

 

1. Перелік форм участі членів Територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

2. Нові форми безпосередньої участі у здійсненні місцевого самоврядування можуть ініціюватися членами Територіальної громади, а також встановлюватися органами та посадовими особами місцевого самоврядування і законодавством України.

 

Стаття 22.  Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

 

1.Члени Територіальної громади мають право бути присутніми на засіданнях Ради, її постійних комісій.

2. Члени Територіальної громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету Ради при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їхніх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

3. Повноправним членам Територіальної громади гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені законом і цим Статутом як виборні, на рівних підставах.

 

Стаття 23.  Участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в Територіальній громаді

 

1. У Територіальній громаді взаємодія органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства розглядається як пріоритетний напрям розвитку партисипаторної демократії, залучення членів Територіальної громади, об’єднаних спільними інтересами, до процесу планування розвитку громади, розробки та прийняття управлінських рішень, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб.

2. До інститутів громадянського суспільства належать громадські організації , благодійні організації , професійні спілки, асоціації роботодавців, інші некомерційні організації, легалізовані на території громади, статутна діяльність яких передбачає відстоювання інтересів різних категорій (за соціальною, професійною чи іншою ознакою) членів Територіальної громади.

3. Органи місцевого самоврядування територіальної громади та їхні посадові особи, органи самоорганізації населення можуть укладати з інститутами громадянського суспільства договори (угоди) про взаємодію і співробітництво у вирішенні питань місцевого значення.

4. Представники інститутів громадянського суспільства запрошуються на сесії Ради та засідання її виконавчого комітету у разі розгляду питань, якими опікуються ці інститути.

5.  Представники інститутів громадянського суспільства можуть залучатися як експерти до розробки проектів рішень Ради та її виконавчого комітету.

 

Стаття 24. Міська Рада

 

І. Міська Рада (далі-Рада) є представницьким і нормотворчим органом місцевого самоврядування Територіальної громади, який здійснює від імені та в інтересах Територіальної громади функції та повноваження місцевого самоврядування.

1. Рада складається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією, Виборчим кодексом України  та іншими законами України.

2. Загальний склад (чисельність депутатів) Ради визначається Виборчим кодексом України .

3. Строк повноважень Ради відповідно до Конституції України становить 5 років.

4. Дострокове припинення повноважень Ради може бути здійснене у випадках і у порядку, визначеному Конституцією та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

5. Завдання, функції та повноваження Ради визначаються законодавством України та цим Статутом.

6. Рада є юридичною особою, має власну печатку,  має право набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах.

7. Робочими органами Ради є її постійні й тимчасові комісії , які обираються з числа депутатів для вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень Ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень Ради та її виконавчого комітету.

8. Видатки на забезпечення діяльності Ради передбачаються у місцевому бюджеті Територіальної громади.

 9. Формами роботи Ради є її пленарні сесійні засідання та робота постійних і тимчасових комісій Ради. Сесійні засідання Ради проводяться у приміщенні залу засідань Ради. Не допускається проведення сесійних засідань Ради в іншому приміщенні, якщо це не викликано надзвичайними обставинами.

10. Порядок роботи Ради визначається Регламентом Ватутінської міської Ради, який затверджується Радою у відповідності до законодавства України і не може суперечити цьому Статуту. Дотримання вимог Регламенту Ради забезпечує міський Голова, а в разі його відсутності  -  секретар Ради.

11. Сесійне засідання Ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано більшість від загального складу депутатів Ради. Порядок реєстрації депутатів Ради на сесійному засіданні визначається Регламентом Ради.

12. Робота постійних і тимчасових комісій Ради може здійснюватися у спеціально відведених приміщеннях Ради або у виїзному режимі – у залежності від питань, які розглядаються, і кола підприємств, установ та організацій, яких стосуються ці питання.

13. Порядок підготовки, проходження, ухвалення, зберігання рішень Ради, забезпечення режиму доступу до них визначається законами України, Регламентом Ради та цим Статутом.

14. Рада на реалізацію повноважень, визначених Конституцією та законами України, приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень.

15. Рішення Ради приймається більшістю голосів депутатів від її загального складу шляхом відкритого голосування, якщо інше не встановлене законом.

16. У випадках, визначених законом та цим Статутом, рішення Ради може бути прийняте лише після його обговорення в профільних чи спільних  постійних депутатських комісіях.

17. Рішення ради підписуються міським Головою, а в разі його відсутності – секретарем Ради.

18. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинене міським Головою і винесено на повторний розгляд Ради. У цьому разі міський Голова не підписує таке рішення Ради,  а видає розпорядження про зупинення рішення Ради з мотивуванням таких дій та подає до Ради відповідне обґрунтування з пропозицією про скасування такого рішення в цілому, скасування частково або про внесення змін до прийнятого рішення Ради. У випадку, якщо міський Голова не підписує рішення Ради, і не зупиняє його в зазначеному порядку, такі його дії можуть бути оскаржені у суді.

19. Підставами зупинення рішення Ради міським Головою можуть бути:

1) порушення Радою Конституції та законів України, рішень місцевих референдумів, Статуту територіальної громади, Регламенту Ради, рішень Ради про затвердження Ватутінського міського бюджету  Територіальної громади та щодо проектів і програм розвитку Територіальної громади, її населених пунктів;

2) виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис міському Голові, виходячи із співставлення тексту проекту рішення, внесеного на розгляд Ради;

3) прийняття Радою рішень з питань, які не віднесені до її компетенції ;

4) прийняття Радою рішень, виконання яких може спричинити погіршення соціально-економічної ситуації в Територіальній громаді, завдати шкоди правам та законним інтересам членам Територіальної громади;

5) випадки, коли при прийнятті рішення Ради не було повідомлено про конфлікт інтересів суб’єктів прийняття рішення.

20. У двотижневий строк Рада зобов’язана повторно розглянути рішення, зупинене міським Головою, та його пропозиції . У разі, якщо Рада прийме рішення про відхилення пропозицій міського Голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу Ради, то таке рішення набирає чинності.

21. У разі, якщо Рада не розгляне у встановлений законом термін рішення, зупинене міським Головою, та його пропозиції , а також у разі, якщо Рада не проголосує двома третинами голосів за відхилення зауважень міського Голови чи підтвердження попереднього рішення Ради, то таке рішення втрачає чинність з дня його прийняття.

22. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Ватутінської міської ради, якщо Радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень Ради здійснюється у порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом Ради.

23. Рішення Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

24. У передбачених законодавством України випадках, а також у випадках, коли повноваження Ради може бути ефективніше реалізоване іншим суб’єктом системи місцевого самоврядування Територіальної громади, Рада може делегувати частину власних повноважень, що не є виключними, цьому суб’єкту на період повноважень Ради поточного скликання.

25. Делегування повноважень Ради здійснюється за попередньою згодою суб’єкта, якому вони делегуються. Таке делегування здійснюється на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством України.

26. Суб’єкт, якому делегуються повноваження Ради, є відповідальним, підзвітним і підконтрольним перед Радою за реалізацію делегованих повноважень.

27. Рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна перед Територіальною громадою.

28.Депутат Ради є членом представницького органу місцевого самоврядування, представником інтересів Територіальної громади, інтересів виборців округу (населеного пункту громади).

29. Повноваження депутата Ради починаються з дня відкриття першої сесії Ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата.

30. Перед вступом в свої повноваження депутат складає урочисту Присягу на пленарному засіданні Ради, шляхом зачитування її тексту вголос та засвідчення особистим підписом з проставлянням дати.

31. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законом про статус депутата, іншими законами.

32. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та в порядку, передбачених законом.

33. Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах.

34. Депутати Ради періодично звітують перед виборцями про свою діяльність. Періодичність, порядок організації та проведення звітів депутатами встановлюється Радою.

35. Рада, інші органи місцевого самоврядування Територіальної громади створюють умови для навчання та підвищення професійної компетентності депутатів Ради.

36. Депутати Ради можуть мати помічників-консультантів, статус яких визначається законом. Помічники-консультанти депутата працюють на громадських засадах.

37. За пропозицією міського Голови Рада таємним голосуванням з числа депутатів ради обирає Секретаря ради, який працює в Раді на постійній основі та набуває статусу посадової особи місцевого самоврядування.

ІІ. Секретар Ради:

1) скликає сесії у випадках та у порядку, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";

2) повідомляє депутатам і доводить до відома членів Територіальної громади інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;

3) організовує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на її розгляд;

4) веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";

5) забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців, органів самоорганізації населення, їх оприлюднення, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням міського Голови координує діяльність постійних та тимчасових контрольних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;

7) сприяє депутатам Ради у здійсненні їхніх повноважень;

8) за дорученням Ради відповідно до чинного законодавства та цього Статуту організовує заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням референдумів та виборів;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування Територіальної громади офіційного тексту цього Статуту, інших офіційних документів Територіальної громади;

10) вирішує за дорученням міського Голови або Ради інші питання, пов’язані з діяльністю Територіальної громади та її органів;

11) у випадку відсутності Голови громади виконує його обов’язки з питань діяльності Ради.

12) у разі, якщо на розгляд сесії Ради або її виконавчих органів винесене питання, яке породжує у депутатів Ради, міського Голови, інших посадових осіб органів місцевого самоврядування територіальної громади конфлікт інтересів, ці особи зобов’язані повідомити Раду, її виконавчий комітет про цей конфлікт інтересів у письмовій чи усній  формі. Усна заява про наявність конфлікту інтересів оголошується на засіданні ,  подана письмова заява  обов’язково заносяться до протоколу засідання.

 13) Неповідомлення депутатом Ради, посадовою особою органу місцевого самоврядування Територіальної громади про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення Ради, її виконавчого комітету є підставою для зупинення міським Головою зазначеного рішення Ради, виконавчого комітету відповідно до положень частин 4 і 7 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цьому Статуту.

 

Стаття 25. Міський Голова

 

1. Міський Голова є головною посадовою особою Територіальної громади.

2. Міський Голова обирається повноправними членами Територіальної громади, у визначеному законом порядку, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

3. Міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

4. Депутатом, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

5. Міський Голова не може бути депутатом будь-якої Ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

6 На міського Голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, що передбачені Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", а також обмеження, встановлені законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції ".

7. Термін повноважень міського Голови відповідно до Конституції України становить 5 років. Повноваження міського Голови починаються з моменту оголошення територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. Перед вступом у свої повноваження міський Голова складає  Присягу  посадової особи місцевого самоврядування.

8.Форми роботи і повноваження міського Голови визначаються Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Регламентом Ради.

9.При здійсненні наданих повноважень міський Голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Територіальною громадою, відповідальним – перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

10. Підзвітність і підконтрольність міського Голови перед  Територіальною громадою забезпечується обов’язком його звітуванням перед членами Територіальної громади не рідше одного разу на рік. Такий звіт повинен включати в себе інформацію про діяльність міського Голови у межах його компетенції за звітний період.

11. Відповідальність міського Голови перед Територіальною громадою передбачає здатність Територіальної громади прийняти рішення про його притягнення до відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків та з інших передбачених законом підстав у порядку, визначеному Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

12. У межах своїх повноважень міський Голова видає розпорядження, що є обов’язковими для виконання на території громади.

13. У разі дострокового припинення повноважень міського Голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків його повноваження виконує секретар Ради.

 

Стаття 26.Виконавчі органи Ради

 

1. Виконавчими органами Ради (далі виконавчі органи) є виконавчий комітет Ради (далі виконавчий комітет), управління, відділи та інші утворені Радою виконавчі органи.

2. Структура виконавчих органів, загальна чисельність їхнього апарату, система оплати праці та розмір заробітної плати працівників виконавчих органів затверджуються Радою за поданням міського Голови згідно чинного законодавства України.

3. Повноваження виконавчих органів визначаються законодавством та положеннями про них, затвердженими відповідними рішеннями Ради.

4. Виконавчі органи можуть бути наділені правами юридичної особи за рішенням Ради.

5. Виконавчі органи утворюються, реорганізуються та ліквідуються Радою за поданням міського Голови.

6. Виконавчий комітет Ради є її виконавчим і розпорядчим органом, який створюється Радою на період її повноважень у порядку, визначеному Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

7. Очолює виконавчий комітет міський Голова. У разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків роботу виконавчого комітету організує особа, на яку покладено виконання обов’язків Голови.

8. Виконавчий комітет є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в фінансових установах, має право  набувати від свого імені майнових та особистих немайнових прав та нести обов’язки, може бути позивачем і відповідачем в судах.

9. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним Раді.

10. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується Радою за поданням міського Голови згідно закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати Ради, окрім секретаря Ради.

11. Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Регламентом  роботи виконавчого комітету, який затверджується виконавчим комітетом.

12. Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством.

13. Рішення виконавчого комітету, які суперечать чинному законодавству, доцільності, а також рішення інших виконавчих органів, які визнані недоцільними, можуть бути скасовані самим виконавчим комітетом або Радою. У разі незгоди міського Голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Ради.

 Стаття 27. Староста

 

1. Сільський староста (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси внутрішньої громади (жителів одного або більше населених пунктів територіальної громади ( старостинського округу), які не є адміністративним центром територіальної громади).

2. Староста затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення, проведеного у межах відповідного старостинського округу

3. Староста працює на постійній основі в апараті Ватутінської міської ради та її виконавчого комітету, а в разі обрання членом цього виконавчого комітету - у виконавчому комітеті ради.

4. Порядок організації роботи старости визначається законами, а також Положенням про старосту, затвердженим міською радою (додаток 10 до Статуту територіальної громади).

5. Староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту бюджету міської територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному старостинському окрузі;

13) здійснює нотаріальні дії відповідно до статті 37 Закону України "Про нотаріат":

вживає заходів щодо охорони спадкового майна;

посвідчує заповіти (крім секретних);

видає дублікати посвідчених ним документів;

засвідчує вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;

засвідчує справжність підпису на документах;

14) посвідчує довіреність, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами;

15) складає протоколи про адміністративні правопорушення у межах підконтрольних населених пунктів;

16) Староста має право одержувати безоплатно від виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб, що розташовані на території громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали;

 17) здійснює інші повноваження, визначені Законами України.

6. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і підзвітним міській раді та підконтрольним міському голові. Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений міською радою термін, звітує про свою роботу перед такою радою, жителями старостинського округу.

7. Старости звільняються з посади за рішенням ради відповідно чинного законодавства. ( Закон України  від 14.07.2021 № 1638-ІХ ).

8. Староста зобов`язаний:

1) представляти інтереси жителів відповідного старостинського округу;

2) сприяти членам відповідного старостинського округу у підготовці ними документів, що подаються на розгляд органів місцевого самоврядування;

3) сприяти виконанню рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території відповідного старостинського округу;

4) погоджувати проекти рішень Ради, що стосуються майна  та земельних ділянок територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

5) шанобливо ставитися до жителів відповідного старостинського округу, приймати від них та передавати у відповідні органи місцевого самоврядування територіальної громади індивідуальні та колективні звернення, здійснювати моніторинг дотримання встановлених законом та цим Статутом вимог щодо розгляду таких звернень;

6) здійснювати моніторинг стану довкілля, стану об’єктів інфраструктури та правопорядку в межах території відповідного старостинського округу;

7) виконувати інші обов’язки, визначені цим Статутом, Положенням про старосту (додаток 10 до Статуту Територіальної громади ), актами органів місцевого самоврядування територіальної громади.

8) виконувати доручення міського голови.

9. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Регламентом роботи виконавчого комітету.

10.Діяльність старости фінансується за рахунок  бюджету Ватутінської міської територіальної громади.

 

Стаття 28. Старостинські округи

 

Старостинський округ утворюється міською радою у складі одного або декількох населених пунктів (крім адміністративного центру територіальної громади), на території якого (яких) проживає не менше 500 жителів. При утворенні старостинських округів враховуються історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток таких старостинських округів та відповідної територіальної громади.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Матеріальна та фінансова основа міської  Територіальної громади

 

Стаття 29.  Матеріальна основа міської  Територіальної громади

 

1. Територіальна громада на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіє, користується та розпоряджається своєю комунальною власністю (далі: комунальна власність). Старостинські округи суб’єктами права комунальної власності виступати не можуть.

2. До комунальної власності Територіальної громади належить рухоме і нерухоме майно, доходи бюджету Ватутінської міської територіальної громади, інші  джерела, не заборонені чинним законодавством.

3. "Перелік об’єктів права комунальної власності Ватутінської міської Територіальної громади" затверджується Радою за поданням виконавчого комітету та на підставі відомостей, що їх надає виконавчий орган Ради, що веде Реєстр об’єктів комунальної власності.

4. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади з метою зміцнення її економічної основи, поліпшення якості обслуговування населення можуть на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність з іншими територіальними громадами району і області.

5. До комунальної власності Територіальної громади належать усі землі в межах населених пунктів громади, крім земель приватної та державної власності.

6. Набуття Територіальною громадою права на земельні ділянки, передача земельних ділянок з комунальної власності у державну, передача земельних ділянок комунальної власності у приватну власність юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.

7. Реалізація права власності на землю і права користування землею на території громади здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, інших законів України.

При цьому всі власники та землекористувачі земельних ділянок зобов`язані:

а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;

б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

в) своєчасно вносити плату за землю;

г) не порушувати прав інших власників земельних ділянок та землекористувачів;

ґ) додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень (сервітутів, охоронних зон тощо).

8. Об’єкти права комунальної власності територіальної громади, у тому числі землі комунальної власності, можуть бути відчужені чи передані в оренду або концесію рішеннями Ради у порядку, визначеному законодавством України.

9. Не можуть передаватися у приватну власність  згідно Земельного кодексу України  землі загального користування: майдани, площі, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів, тощо.

10. Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню, затверджується Радою за поданням виконавчого комітету.

11. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади у межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом, та з метою забезпечення потреб членів Територіальної громади у послугах, можуть створювати комунальні підприємства, установи, організації.

12. Власником усіх комунальних суб’єктів господарювання є Територіальна громада в цілому.

13. Статути (положення) комунальних суб’єктів господарювання затверджує та вносить до них зміни Рада, вона приймає рішення у випадках порушення цих статутів (положень), визначає основні напрями діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, порядок використання їхнього прибутку.

14. З керівником комунального підприємства, установи, організації міський Голова укладає контракт. Керівник комунального підприємства, установи та організації щороку звітує на сесії Ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність підприємства, збереження та ефективне використання майна.

15. Реорганізація або ліквідація комунального підприємства здійснюється за рішенням Ради.

16. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені у Територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо Територіальної громади або Ради.

17. Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об’єктам права комунальної власності.

18. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади мають право звертатися до суду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об’єктам права комунальної власності.

 

Стаття 30. Фінансова основа міської Територіальної громади

 

1. Фінансовою основою міської Територіальної громади є сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація власних завдань та функцій місцевого самоврядування, а також виконання делегованих повноважень на території громади.

2. Фінансову основу місцевого самоврядування Територіальної громади складають:

1) кошти бюджету Ватутінської міської територіальної громади, у тому числі: - надходження від місцевих податків та зборів;

-кошти, отримані від приватизації об’єктів комунальної власності Територіальної громади та продажу земельних ділянок, інших об’єктів комунальної власності;

- трансфертні надходження до бюджету Ватутінської міської територіальної громади, передані територіальній громаді відповідно до чинного законодавства України;

- кошти, отримані від діяльності на фондовому ринку, від розміщення цінних паперів і позик;

- інші надходження;

2) кошти підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади, у тому числі розміщених за межами територіальної громади;

3) доходи від корпоративних прав підприємств, установ та організацій, засновником яких є Рада;

4) інші фінансові ресурси.

3. Рада в межах, визначених чинним законодавством, може розміщувати кошти, що належать Територіальній громаді, в банках.

Територіальна громада може об’єднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси з фінансовими ресурсами інших Територіальних громад та з державними фінансовими ресурсами з метою спільного фінансування місцевих, регіональних або загальнодержавних програм, що реалізуються на території громади. Рішення про участь територіальної громади у спільному фінансуванні місцевих, регіональних або загальнодержавних програм приймається лише на підставі експертного висновку, проведеного відповідними виконавчими органами Ради, про реальні вигоди членів Територіальної громади від реалізації даних програм.

5. З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації проектів соціальної, культурно-духовної, оздоровчої, екологічної спрямованості, а також для вирішення актуальних проблем розвитку Територіальної громади та її населених пунктів органи місцевого самоврядування сприяють благодійності на користь Територіальної громади.

6.Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування територіальної громади є відкритою і доступною для громадського контролю в установленому законом і цим Статутом порядку.

7.Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету Територіальної громади встановлюється бюджетним законодавством України.

8. Текст бюджету Ватутінської міської територіальної  громади розміщується на веб-сайті Ватутінської міської ради для загального доступу та публікується в засобах масової інформації.

9. Виконання бюджету Ватутінської міської територіальної  громади забезпечують виконавчі органи Ради. Кошти бюджету спрямовуються на утримання об’єктів бюджетної сфери, органів місцевого самоврядування територіальної громади, комунальних служб, соціального обслуговування членів територіальної громади, сплати видатків по місцевих позиках тощо.

10. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів відповідно до напрямів інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування інших видатків, пов’язаних із соціально-економічним розвитком громади.

11. Голова забезпечує оприлюднення звіту про виконання бюджету міської територіальної громади не пізніше 1 березня року, що настає за звітним на веб-сайті Ватутінської міської ради та у засобах масової інформації .

12. Рада має право здійснювати внутрішні запозичення до бюджету відповідно до чинного законодавства України.

13. Органи місцевого самоврядування територіальної громади зобов’язані вести активну роботу з відстоювання її інтересів при розробці проектів загальнодержавних, регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, що реалізуються на території громади.

14. Рада у межах повноважень визначених законодавством України, щорічно встановлює перелік та ставки місцевих податків і зборів – обов’язкових постійних платежів до бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи на території громади відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених Радою та законодавством України. У випадку, коли Рада не прийняла рішення щодо зміни переліку місцевих податків і зборів, їхніх ставок, залишається чинним попередньо прийняте рішення, що затверджує перелік місцевих податків і зборів та їхні ставки.

15. Рішення ради в сфері місцевих податків і зборів базуються на таких принципах:

1) забезпечення стабільних надходжень до бюджету для виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування;

2) створення сприятливих умов для ведення бізнесу на території громади, зацікавленості суб’єктів господарювання у підвищенні його ефективності;

3) врахування економічного та соціального стану платників місцевих податків і зборів;

4) відповідності витрат на адміністрування податків і зборів доходам, які вони приносять.  

16. За рішенням загальних зборів членів територіальної громади можуть вводитися місцеві збори на основі добровільного самооподаткування членів окремих населених пунктів громади, які мешкають на відповідній частині її території .

17. Сплачені платниками надміру суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів платників податків і зборів.

18. Рада може надавати окремим категоріям юридичних та фізичних осіб пільги зі сплати місцевих податків і зборів відповідно до норм чинного законодавства. 

 

РОЗДІЛ ІV. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб

 

Стаття 31. Підстави та види відповідальності органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення

 

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування Територіальної громади, органи самоорганізації населення, дозвіл на утворення яких надала Рада, несуть відповідальність за свою діяльність перед Територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Підстави, види і порядок їх відповідальності визначаються Конституцією, законами України, цим Статутом.

2. Ватутінська міська рада у будь-який час  у відповідності вимог чинного законодавства, може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування Територіальної громади, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

3. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

4. Повноваження органу самоорганізації населення у разі невиконання рішень Ради, її виконавчого комітету достроково припиняються за рішенням Ради. У разі порушення органом самоорганізації населення Конституції і законів України, інших актів законодавства його повноваження припиняються достроково за рішенням суду.

5.Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування Територіальної громади, відшкодовується за рахунок коштів бюджету Територіальної громади.

6. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування Територіальної громади, вирішуються в судовому порядку.

 

РОЗДІЛ V. Прикінцеві положення

 

1. Статут Територіальної громади прийнято Радою 30 вересня 2021 року.

2. Статут підлягає реєстрації і набуває чинності з моменту його реєстрації.

3. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування, які суперечать Статуту Ватутінської міської територіальної громади, є не чинними і не підлягають застосуванню і виконанню.

4. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту подаються до міської ради з ініціативи міського голови, однієї третини депутатів міської ради або членів територіальної громади міста в порядку місцевої ініціативи.

5. Про внесення змін до Статуту міський голова у п'ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію статуту. Реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому для реєстрації статуту.

6. Додатки до цього Статуту є його невід'ємною частиною.

 

ДОДАТКИ

 

Додаток 1 - Офіційна символіка Ватутінської міської територіальної громади

Додаток  2 - Положення про нагородження відзнаками

Додаток 3 - Положення про загальні збори членів Ватутінської міської територіальної громади за місцем проживання

Додаток 4 - Положення про громадські слухання у Ватутінській міській територіальній громаді

Додаток 5 - Положення про місцеві ініціативи у Ватутінській міській територіальній громаді

Додаток 6Порядок розгляду електронних петицій, адресованих Ватутінській міській раді

Додаток 7 - Положення про консультації з громадськістю у Ватутінській міській територіальній громаді

Додаток 8 - Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування Ватутінської міської територіальної громади

Додаток 9 - Положення про звітування Ватутінського міського голови, постійних комісій, тимчасових контрольних комісій міської ради та депутатів міської ради

Додаток 10 - Положення про старосту

Положення про присвоєння звання "Почесний громадянин Ватутінської міської територіальної громади"

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень